Koploper Randstad

De serie is compleet! Een rib uit m’n lijf, maar de Koploper in Randstad-uitvoering aangeschaft. Mijns inziens de mooiste uit de serie.